Начало > Календар >

Освещаване на Българската православна църква


Освещаване на Българската православна църква

Танцов състав "РитмиККа" участва, като гост изпълнител след литургията по освещаването на българската църква в Хамбург. С изпълнението си на два от новите си танци в своя репертоар, почитните гости на събитието и част от българската общност в Хамбург се хванаха заедно на хорото с танцьорите на състава.

view address in Google mapgoogle_map_icon
tag words: Ритмикка, народни танци Хамбург, Rhythmikka, Kirche „Hl. Brüder Kyrill und Methodius“, Hamburg, Освещаване на Българската православна църква
Copyright ©: РитмиККа фолклорен танцов състав, Rhythmikka bulgarische Volkstanzgruppe.